Jední z folklórních obřadů se stala hrozba stávky učitelů. Rozumějme: Ochladí se, sníží se počet sluníčko-hodin, zavřou se koupaliště, odboráři si uvědomí, že by mohli stávkovat. Šéfové učitelských odborů toho využijí k pár mediálním vystoupením, ve kterých potvrdí svou důležitost. Koneckonců berou několikanásobek učitelského platu a tak musí ukázat, že aspoň jednou za několik let k něčemu jsou. Letos to dotáhli do „úspěšného“ finále, jednodenní stávce.

Chtějí k něčemu “dotlačit” vládu? Vláda (ať ta či ona) pracuje velmi efektivně a striktně na politickou “poptávku” voličů. Kdyby učitelé měli podporu u velkého procenta voličů, bylo by jinak. Ale tu nemají. Podívám-li se jako otec, co předvádí učitelka mého syna a co předvádí ředitelka té školy, jsem názoru, že minimální mzda je pro ně až kam a už teď jsou přeplaceny. A jestliže většina obyvatel této země odmítá podpořit učitele, je jakákoli úvaha o stávce zprominutím pitomostí. Jediné, co má smysl, je začít uvažovat, proč tu podporu veřejnosti učitelé nemají, a potažmo, co mohou udělat pro to, aby ji měli. Jakmile tohle bude klapat, nebude třeba žádné stávky, politici prostě své chování přizpůsobí “poptávce” veřejnosti. Učitelská stávka s podtextem ubohých mezd povede jedině k tomu, že učitelé jako stav získají ještě horší kredit, než mají, a veřejnost i policici je poženou svinským krokem.

Překvapivě zjišťujeme, že za stávkou nestojí ani všichni učitelé. Že by požadavek plošného zvedání tarifů nebyl obecně podporován? No, opravdu není. Plošné zvednutí tarifních platů totiž nepovede ke zvýšení kvality našeho školství, ba velmi pravděpodobně spíše naopak. Současný platový systém vypadá tak, že učitelé jsou placeni podle toho, co vystudovali, jak dlouho učí a kolik jim je let. Žádný rozumný živnostník by své zaměstnance neplatil takto nesmyslně, ale platil by je podle toho, kolik práce udělají, jak kvalitně to provedou a jak náročná je to práce. Pokud odboráři nyní vymohou zvýšení tarifů, polepší si především starší učitelé (resp. učitelky). Argumentace tím, že podpoříme příiv čerstvých absolventů (a zvláště mužů) je tedy veskrze lživý. Ti na plošném navyšováním vydělají nejméně. Plošné navyšování tarifů povede k tomu, že učitelské sbory budou dál stárnout a stále více se budou zaplevelovat rutinéry, kteří se neuživí jinde.

Zdravý mzdový systém počítá s tím, že základní plat bude činit cca 1/3. Druhou třetinu těm dobrým učitelům bude tvořit osobní ohodnocení a třetí částí budou odměny pro ty špičkové, pokud budou dělat nadstandardní práci. A jsme u další klopotnosti: Ve zdravé firmě o výši platu podřízených rozhoduje šéf, tedy ve škole by to měl být ředitel. Jedině tak může dělat nějakou mzdovou a personální politiku a jedině tak může odpovídat za kvalitu své školy výší svého příjmu, což považuji za nutnou podmínku zdravého systému. Současná legislativa ale řediteli nic takového nedovoluje. Dostane balíček peněz, ale v podstatě nemůže zasáhnout do toho, jak budou rozděleny. Mají-li naše školy fungovat, to se musí změnit. Někdo může namítnout, že jejich ředitel je zlý a hloupý despota a bude peníze rozdělovat špatně, ale od toho je systém hodnocení kvality práce školy a práce učitelů a vedení školy . Špatného ředitele lze poznat a vyměnit. Tak jako v jakékoli akciovce.

Má to samozřejmě háček: Změny se nebudou líbit stárnoucím rutinérům/rutinérkám, pro které by šlo o vyhnání z ráje. Změny by se nelíbily odborářským bosům, kteří by se ještě transparentněji stali zbytečnými.

Ano, v našem vzdělávacím systému je hodně špatného, mzdy a mzdový systém jsou jednou z těchto slabin. Pojďme jednat o těchto změnách, to má smysl. Stávka za plošné zvednutí tarifů je jen naběhnutí parazitujícím odborářským bosům.

P.S.
Chcete-li se podílet na systémových změnách, které opravdu něco vyřeší, případně se podílet na diskusi o jejich podobě, podívejte se sem >>
 

9986 Celkem čtenářů 2 Dnes čtenářů
TomášVšechny rubrikyVzdělání a vzdělávací politikademonstrace,financování,mzdy,nátlakové skupiny,občanská společnost,stávka,učitelé,vzdělávací systémJední z folklórních obřadů se stala hrozba stávky učitelů. Rozumějme: Ochladí se, sníží se počet sluníčko-hodin, zavřou se koupaliště, odboráři si uvědomí, že by mohli stávkovat. Šéfové učitelských odborů toho využijí k pár mediálním vystoupením, ve kterých potvrdí svou důležitost. Koneckonců berou několikanásobek učitelského platu a tak musí ukázat,...Tomáš Houška - blog o hlavně budoucnosti, i když občas k ní docházíme přes historii